คำตอบ:

ทางบริษัทของเราเป็นบริษัทจัดหางาน ซึ่งจะจัดส่งพนักงานไปยังบริษัทลูกค้าของเรา ซึ่งมีอยู่ทั่วกรุงเทพฯ 
และส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเป็นบริษัทญี่ปุ่น

คำตอบ:

ทางบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อทางเราได้ส่งผู้สมัครไปยังบริษัทลูกค้าที่สนใจ ในคุณสมบัติของผู้สมัคร แทนที่บริษัทนั้นๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์ ทางเราจะรับหน้าที่นี้แทนทั้งคัดเลือกและลงโฆษณาให้กับบริษัทนั้นๆ

คำตอบ:

สามารถเขียนจดหมายหรือแฟกซ์ พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (เป็นภาษาอังกฤษ) มายังบริษัทได้ทันที เมื่อทางบริษัทได้รับจดหมายดังกล่าวจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดเข้าสัมภาษณ์

คำตอบ:

บริษัท PA&CA RECRUITMENT CO.,LTD.
ชั้น 23 อาคารธนิยะพลาซ่า โซนเอ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
23RD FLOOR, THANIYA PLAZA BUILDING ZONE A
52 SILOM ROAD, SURIYAWONGSE,  BANGRAK,  BANGKOK 10500

คำตอบ:

It depends on your preferred location and salary. However, we normally contact candidate back within 14 days after your first interview.

คำตอบ:

No, you don't need English or Japanese language skills to apply for job. However, we will conduct two interview. One in Thai and one in English. The result of your language skill does not take effect on your job opportunities.